enkelit

SUOMEN LAKI JA HERRAN SANA!!

MOOSEKSEN LAKI on Jeesuksen sanalla täydennettynä nykyaikaisen länsimaisen yhteiskunnan perusta! Kaikenlaiset muka-kristityt sanovat, että vanha liitto koskisi vain Israelin juutalaisia, mutta toisaalla he itse korostavat kymmenen käskyn ja muiden ITSE VALITSEMIENSA lainkohtien tärkeyttä!!! Milloin HERRAMME JEESUS tai edes joku profeetoistamme on oikeuttanut ITSE PÄÄTTELEMÄÄN, mitkä Sanan kohdat ovat kelvollisia ja mitkä eivät??? Kun kerran lakia on noudatettava, niin sitä on noudatettava KOKONAISUUDESSAAN eikä anneta Saatanan ottaa siitä osia pois!!! JEESUS KOROSTAA TÄTÄ VUORISAARNASSA:

Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. (Matt 5:18-19)

KUOLEMANRANGAISTUS HOMOILLE!

Saatanan harjoittama Jumalan Sanan vääristely on mennyt niin mielipuoliselle tasolle, ettei nyky-Suomen lain puitteissa enää edes toteuttaa AITOA KAIKKIVALTIAAN JUMALAN LAKIA! Vastikään eduskunta hyväksyi lain, joka sallii homoseksuaalisille kauhistuksentekijöille samanlaiset ihmisoikeudet kuin terveillekin! Todellisuudessa kauhistuksentekijät ovat sairaita, ja heidät lain mukaan tulisi hävittää kansasta!

Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset. (3.Moos 20:13)

Ja mitä sanoo nyky-Suomen laki? Kauhistuksentekijät ovat normaaleja ihmisiä, eikä tietokaan rangaistuksesta saati sitten kuolemanrangaistuksesta! Eikä lain ohjia voi ottaa omiinkaan käsiin, sillä uskovaiset joutuisivat Suomen saatanallisen lain mukaan tilille vähintääkin kuolemantuottamuksesta ja pahimmassa tapauksessa vielä lisäksi törkeästä pahoinpitelystä! Tällaiseksi Suomen laki luokittelee Raamatullisen teloituskäytännön, eli elävältä kuoliaaksi kivittämisen!

Herra paheksuu myös monia muita asioita, joita miltei jokainen Suomen mies jo harjoittaa! Verisen lihan syönti, sianlihan syönti, parran ajaminen ja kaikenlaiset ihopiirrokset ja tatuoinnit kuuluvat jo suorastaan suomalaiseen kansankulttuuriin! Emme kuitenkaan voi näissä puitteissa ruveta heitä rankaisemaan, vaan heidät on nykyisen häpeällisen lainsäädännön vuoksi jätettävä ryytymään synteinensä ja keskityttävä vain omaan pelastumiseemme!

IHMIS- JA ELÄINUHRIT LAILLISEKSI SUOMEEN!

Vaan mitäs tuleekaan vastaan, kun yritämme edes pelastaa itsemme noudattamalla Herran asettamia säädöksiä??? Osoittautuu, että JUMALAN SANAN NOUDATTAMINEN ON SUURELTA OSIN KRIMINALISOITU NYKY-SUOMEN SAATANALLISESSA LAISSA!!!

Ottakaamme esimerkiksi synnin sovitus eläinuhrein, kuten laissa on määrätty! Jos Jumala antaa esimerkiksi naisen kuukautisten tulla väärään aikaan, on se merkki Jumalan vihastumisesta hänen synteihinsä ja synti on tällöin sovitettava uhraamalla Herralle kyyhkysiä! Yksi kyyhky syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi (3.Moos 15:15)!

Jos joku tahtoo uhrata Herralle polttouhrina linnun, hän tuokoon uhrilahjaksi metsäkyyhkyn tai muun kyyhkysen. Pappi tuokoon linnun alttarin luo, repäisköön irti pään ja polttakoon sen alttarilla. Mutta veri on puserrettava alttarin kylkeen. (3.Moos 1:14-15)

Mutta mitäpä Suomen laki sanoo tästä jalosta tavasta sovittaa synnit? Totisesti se menee eläinrääkkäyslain ja varmasti jonkin muunkin liberaalihumanistin säätämän saatanallisen lainkohdan piiriin!

Eikä siinä vielä kaikki: ei pelkästään eläinten uhraus Herran määräämällä tavalla ole kriminalisoitu, vaan myös pikkulasten uhraus! Herra määrää selkeästi, kuinka esikoispoika on annettava hänelle ihmisuhrina samaan tapaan kuin ensimmäinen osuus kaikesta muustakin omaisuudesta, mutta Suomen lain mukaan ihmislasten uhraus Herralle on vähintäänkin törkeä murha!!! Hyvästi aito kristillisyys! Näin sanoo Herran laki:

Uhraa minulle viivyttelemättä ensi hedelmä viljastasi ja viinistäsi. Anna minulle myös esikoinen pojistasi. Sama koskee nautoja, lampaita ja vuohia. Niiden esikoinen saa olla seitsemän päivää emänsä kanssa, mutta kahdeksantena päivänä sinun tulee antaa se minulle. (2.Moos 22:28-29)

Kaikenlaiset liberaaliteologit ja humanistiäpärät väittävät, ettei tuossa tarkoitettaisi ihmisuhrausta vaan esim. lapsen kasvatusta Jumalan sanan ruotuun! EIKÖ KAIKKI LAPSET SITTEN KUULU KASVATTAA NÄIN??? JA MIKSI HERRA OLISI ANTANUT LAPSENKASVATUSOHJEITA UHRIMÄÄRÄYSTEN JOUKOSSA???

Jotta KAIKKIVALTIAS JUMALA katsoisi Suomen kansaa jälleen lempeästi, olisi eduskunnan PIKIMITEN saatava käsittelyyn laki, joka sallii Jumalan sanan mukaisten ihmis- ja eläinuhrien toimituksen, että edes osalla kansasta olisi mahdollisuus pelastua!

Takaisin alkuun!