enkelit

SAUNA ON EPÄJUMALAIN TEMPPELI!

Onko uskovalle hyväksi käydä saunassa? Monien mielestä saunassakäynti on vain tavallista peseytymistä, mutta kuka tahansa asiaa tarkemmin miettivä huomaa, että koko ns. suomalainen saunaperinne on täynnä kaikenlaista epäkristillistä saastaa!

On olemassa sanonta "saunassa pitää olla kuin kirkossa"! Miksi näin? Siksi, että saunarakennus vanhan perinteen mukaan on ensisijaisesti tarkoitettu epäjumalainpalvontaan ja vasta toissijaisesti kylpemiseen! Tiedän, että monet nauravat tälle väitteelle! Mutta kysynkin teiltä, eikö teille ole edes lapsena kerrottu esimerkiksi saunatontuista? Entisaikaan saunan katsottiin oikein vilisevän erilaisia haltijoita ja muita henkiolentoja ja epäjumalia, ja saunassa piti olla "kuin kirkossa", etteivät nämä olennot häiriintyisi! Sauna oli sananmukaisesti PYHÄ PAIKKA, paikka jossa monet suomalaiskansalliset epäjumalat asuivat! Vaikka nykyään saunaa käytetäänkin etupäässä kylpemiseen eikä saatanan demoneiden palvontaan, niin nykyajan suomalaiset tuntevat silti edelleen HARRASTA PYHYYDENTUNTUA SAUNAA KOHTAAN! Varoitan kuitenkin kaikkia suomalaisia, että TÄMÄ PYHYYDENTUNTU EI OLE KRISTILLISTÄ, VAAN LIITTYY SAUNAN DEMONISEEN LUONTEESEEN, JA KAIKENLAISTEN SAATANAN HENKIOLENTOJEN KUNNIOITTAMISEEN JA PALVONTAAN!

Vaikka uskova lakkaisikin kunnioittamasta saunaa pyhänä, niin se ei muuta sitä tosiasiaa, että koko saunomisperinne löylynheittoineen ym. tapoineen on erottamattomasti kytköksissä ikivanhoihin pakanallisiin rituaaleihin, joiden harjoittamispaikka sauna on alusta alkaen ollut! ESIMERKKEJÄ: LÖYLY ei mitenkään liity puhdistumiseen, vaan sana tarkoittaa alkuperäiseltä merkitykseltään SIELUA tai HENKEÄ! Kivistä koostettu "Kiuas" toimi ALTTARINA, josta SAUNAA HALLITSEVAN EPÄJUMALAN (KIUAKSEN) HENKI HYÖKYI SAUNOJIEN (EPÄJUMALANPALVELIJOIDEN) PÄÄLLE JA OTTI HEIDÄT DEMONISEEN POSSESSIOON! Joku voi sanoa, että veden kiehumisesta ja ilman kosteudestahan siinä vain on kyse, mutta tämä on vain osatotuus! Riittävä kuumuus ja kosteus aikaansaa aivojen verenkierrossa muutoksia, joka aiheuttaa eräänlaiseen transsitilan ja tekee siten mielen alttiiksi TODELLISELLE PIMEYDEN HENKIVALTOJEN HYVÄKSIKÄYTÖLLE! Löylyn vaikutus tehostuu entisestään siitä, että löylyhuone on pimeä, sillä ihmismieli on pimeässä vastaanottavaisempi! Myös saunakalja vaikuttaa mieleen demonien kannalta edullisesti!

Ensimmäinen saunomiseen liittyvän demonisen possession oire on se tietty hyvänolontunne, joka saunomisesta aiheutuu! Monien mielestä kyseessä on vain fyysinen hyvänolontunne, mutta todellisuudessa SUURIN OSA TÄSTÄ TUNTEESTA ON IHMISMIELEN VALLANNEEN HENKIOLENNON AIKAANSAAMAA, JA VERRATTAVISSA ERI HUUMAUSAINEIDEN AIHEUTTAMAAN TUNTEESEEN! Normaalissa tilanteessa ihmisruumis reagoi kuumuuteen tukalalla ja epämiellyttävällä olotilalla, mutta IHMISRUUMIIN VALLANNUT HENKIOLENTO PEITTÄÄ TÄMÄN EPÄMIELLYTTÄVÄN TUNTEMUKSEN OMALLA HARHALLAAN!

Possession myöhempi vaihe käsittää sen, kun ihminen rupeaa tekemään kaikenlaisia asioita, joita missä tahansa muussa kulttuurissa pidettäisiin mielettöminä! Suomalaiset juoksentelevat alasti ulkona, kieriskelevät talvella alasti lumessa ja jopa uivat avannossa! Jälkeenpäin nämä possession uhrit sanovat tehneensä sen muka täysissä järjissään ja omasta tahdostaan, mutta todellisuudessa tämäkin on pelkkää saatanan aiheuttamaa kuvitelmaa! Saatanan henki pakottaa ihmiset tekemään näitä asioita, ja 'palkitsee' heidät sitten jälkeenpäin käyttäen aiempana kuvaamaani hyvänolontunnetta!

Johtopäätös: sauna on saatanan perustama elävä epäjumalanpalvontainstituutio maassa, joka väittää itseään läpeensä kristilliseksi! Kaikissa muissa kristityissä maissa vanhat pakanalliset kauhistukset ovat saaneet väistyä Jeesuksen Kristuksen sanan voimasta, mutta suomalainen sauna on päällisin puolin niin viattoman tuntuinen mutta silti tavattoman voimakas ja niin perusteellisesti kulttuuriimme syövytetty, että se on saanut jäädä! Tämän pesäpaikan avulla SAATANA TEKEE SUOMALAISISSA TYÖTÄÄN OMIEN TARKOITUSPERIENSÄ AJAMISEKSI! KUKA TAHANSA VOI KATSOA YMPÄRILLEEN, JA KATSOA, MITÄ SUOMALAISET PÄÄTTÄJÄT OVATKAAN "SAUNAILTOJENSA" JÄLKEEN PÄÄTTÄNEET!

Levittäkää sanomaa saunan demonisuudesta ja epäkristillisyydestä! Ymmärrän, jos joku ei halua luopua saunasta; itsekin olin innokas saunoja ennen kuin tajusin, mistä koko hommassa on kyse! Olin erittäin vastahakoinen, mutta asioita tutkittuani MINUN OLI PAKKO TAIPUA TOSIASIOIDEN EDESSÄ! OLEN LEVITTÄNYT SANAA, JA MONET USKOVAISET OVAT JO SEURAAMASSA ESIMERKKIÄNI! RUKOILKAAMME, ETTÄ SUOMALAISET VIHDOIN JA VIIMEIN PÄÄSISIVÄT IRTI TÄSTÄ SAATANAN PESÄPAIKASTA SYDÄMISSÄÄN, JOTTA VOISIVAT PALVELLA TÄYSIN SYDÄMIN HERRAAMME JEESUSTA KRISTUSTA!! AAMEN!!!

Takaisin alkuun!