enkelit

PYHÄ SOTA VÄÄRÄUSKOISIA VASTAAN!!

Olen huolestuneena seurannut sitä, miten Suomeen ja muihin kristillisiin maihin tunkeutuu ulkomailta kaikenlaisia saatanallisia idän uskontoja, ns. uususkontoja ja muita oksettavan perkeleellisiä harhaoppeja! SUOMEN KRISTITTYJEN MÄÄRÄ VÄHENEE TÄLLÄ HETKELLÄ UHKAAVAA VAUHTIA kun Saatana käännyttää heitä näihin harhaoppeihin! JOTAIN OLISI TEHTÄVÄ JA PIAN! PELKKÄ RUKOILU EI ENÄÄ RIITÄ, VAAN MEIDÄN ON TEHTÄVÄ JEESUKSEN NIMISSÄ JOTAIN TODELLA RADIKAALIA, ETTEI AITO KRISTILLISYYS HÄVIÄISI MAASTA KOKONAAN!!!

Koko kristikunnan pitäisi täten VÄLITTÖMÄSTI yhdistyä taistelemaan hengen sotaa vääräuskoisia vastaan! Ensiksi kaikkien kristittyjen maiden on tietenkin lopetettava vääräuskoisten paapominen omassa maassaan ja kastettava heidät Herran uskoon niin, että he pysyvät siinä! Jos joku ei suostu kasteeseen tai tekee sen vain muodon vuoksi, niin hän ei ole kelvollinen asumaan uskovien keskuudessa ja hänet on karkoitettava maasta!

Suomi on myös täynnä noitia, jotka näennäisesti voivat olla uskovaisia ja hyveellisiä, mutta SAATANA asuu heidän sydämessään ja saa heidät tekemään kaikenlaisia iljettäviä tekoja ja palvomaan epäjumalia! Heitä ei pidä edes yrittää kastaa, sillä Herra tuntee heitä ja muita kerettiläisiä vastaan vain yhden rangaistuksen!!!

Noitanaisen älä salli elää. (2.Moos 22:17)
Joka uhraa muille jumalille kuin Herralle, ainoalle, olkoon vihitty tuhon omaksi. (2.Moos 22:19)
Ja joka Herran nimeä pilkkaa, rangaistakoon kuolemalla; koko kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi. Olipa se muukalainen tai maassa syntynyt, joka pilkkaa Herran nimeä, hänet surmattakoon. (3.Moos 24:16)
Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: 'Käykäämme palvelemaan muita jumalia', joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet - niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen - niin älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä; älä sääli äläkä armahda häntä äläkä salaa hänen rikostansa, vaan tapa hänet: oma kätesi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi. (5.Moos 13:6-9)

Kun kristityt ovat järjestelmällisesti tuhonneet vääräuskoisuuden omista maistaan, niin seuraavaksi kristillisten maiden pitää yhdistyä valloittamaan pakanakansojen alueet!! Ohjenuoranamme olkoon Herran ohje, kun hän käski Moosesta valloittamaan kansalleen Luvatun Maan!

Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan, niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa. Ottakaa sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan. (4.Moos 33:51-53)

Lisäksi todellisessa pyhässä sodassa on aina muistettava antaa kaikista sotasaaliiksi saaduista eläimistä ja ihmisistä osuus polttouhrina Herralle!

Sotaretkeen osallistuneiden osuus, puolet saaliista, oli 337 500 lammasta ja vuohta, ja Herralle kuuluva vero oli siten 675 eläintä. Nautakarjaa sotilaat saivat 36 000 päätä, joista Herralle kuuluva vero oli 72 eläintä; aaseja oli 30 500 ja niistä Herralle kuuluva vero 61 eläintä, ja ihmisiä, vankeja, oli 16 000, joista Herralle kuuluva vero oli 32 henkeä. Mooses luovutti tämän veron, Herralle kuuluvan uhrilahjan, pappi Eleasarille, niin kuin Herra oli käskenyt. (4.Moos 31:36-41)

Samalla tavoin kristikunnan on nyt hyökättävä pakanain maille ja tehtävä koko maailma Luvatuksi Maakseen! Jeesus on jo antanut meille tämän käskyn, käskyn kastaa kaikki maailman asukkaat opetuslapsikseen!

Ja hän sanoi heille: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark 16:15-16)

Vastakäännytettyjen pakanakansojen ei siis kuitenkaan tule asua samoilla alueilla kuin käännyttäjien, sillä vastakäännytetyillä on vielä omat iljettävän saastaiset tapansa, joista heidän on päästävä eroon! Siksi perustettakoon pakanakansoille erityisiä reservaatteja esim. autiomaihin, napajäätiköille ym. alueille, jotka eivät sovellu uskovaisille! Siellä heidät on tarkoin opetettava kristilliseen kulttuuriin ja irti omista saastaisista tavoistaan, kielestään ja kulttuuristaan!

MEIDÄN ON MYÖSKIN RISTIRETKILLÄMME KOSTETTAVA KAIKKI SE VÄÄRYYS, MINKÄ VÄÄRÄUSKOISET OVAT TEHNEET KRISTITYILLE! TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ MONET KRISTITYT KUOLEVAT MARTTYYRIKUOLEMIA VAIN SIKSI, ETTÄ HE USKOVAT JEESUKSEEN KRISTUKSEEN! MEIDÄN EI KUITENKAAN TARVITSE KOSTAA YKSIN, SILLÄ MEILLÄ ON TURVANAMME JUMALAN JA JEESUKSEN TUHOVOIMA!!

Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. (2.Tess 1:6-8)

KOKO PYHÄ RAAMATTU ON TÄYNNÄ ESIMERKKEJÄ JUMALAN TUHOVOIMASTA! JUMALA ON TUHONNUT KOKONAISIA VÄÄRÄUSKOISTEN KAUPUNKEJA! LISÄKSI HÄN ON JO KERTAALLEEN TUHONNUT KAIKKI MAAILMAN ASUKKAAT MUUTAMAA OIKEAUSKOISTA LUKUUNOTTAMATTA!

Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäisi sinun kanssasi. (1.Moos 6:17-18)

NÄIN TOTISESTI HERRA VOI TEHDÄ MAAILMALLE, ELLEMME ME RYHDY TOSITOIMIIN! SIIS ETEENPÄIN, RISTIN SOTURIT, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN, AAMEN!!!

Takaisin alkuun!