enkelit

PYHÄ KOLMINAISUUS ON HARHAOPPI!

Kuinkahan moni ns. kristittynä itseään pitävä uskoo pyhään kolminaisuuteen? Luultavastikin aika moni! Tuo harhaoppi kun periytyy jo alkukirkon ajoista! Pyhästä Raamatusta ette kuitenkaan löydä AINOATAKAAN kohtaa, jossa SUORAAN sanottaisiin Jumalan olevan kolme! Sen sijaan hyvin monessa kohdin sanotaan selkeästi HERRAN olevan YKSI JA AINOA!

Lisäksi HERRAMME JEESUS on ITSE evankeliumeissa sanonut Jumalan olevan häntä mahtavampi, ja myös rukoili häntä! Rukoiliko ja palvoiko Jeesus siis itseään esim. seuraavassa jakeessa???

"Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: 'Eeli, Eeli, lama sabaktani?' Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matt. 27:46)

Jeesus toki oli ja on Jumalan poika, mutta se ei tee hänestä mitään Jumalan "inkarnaatiota" tai samaa "olentoa" kuin Jumala!

Ovathan ihmisperheetkin samaan aikaan "monta ja yksi" eli on isä, äiti, pojat ja tyttäret jotka kuitenkin ovat yksi perhe, mutta se EI TEE esim. ISÄSTÄ SAMAA HENKILÖÄ KUIN POJASTA! On mielipuolista ajatellakin jotain tällaista!

Saatanallisen kolminaisuusopin historia on lyhyesti seuraava! Noin vuonna 300 muutamat hairahtuneet kirkonisät pitivät Jeesusta yhtenä jumalana Herran rinnalla! Pidettiin Nikean kirkolliskokous! Kokoukseen kerääntyi yli 2000 kirkonmiestä, joista hyvin pieni vähemmistö oli Jeesuksen jumaluuden kannalla! ROOMAN KEISARI, JOKA EI ITSE OLLUT KRISTITTY kuitenkin ratkaisi opinkiistan KRISTITTYJEN PUOLESTA ja EROTTI VIRASTA NE OIKEAUSKOISET KIRKONMIEHET, JOIDEN MIELESTÄ JUMALA ON YKSI JA AINOA! Näin harhaopista tehtiin kirkon virallinen oppi! Sitä pyöriteltiin tulevissa kirkolliskokouksissa VUOSISATOJA ja se muotoitui nykyisen kaltaiseksi täysin järjenvastaiseksi kolminaisuusopiksi! IDÄN JA LÄNNEN KIRKOT ERKANIVAT harhaoppiin liittyvän erimielisyyden vuoksi! VÄÄRÄN JUMALAN PALVELEMINEN PAADUTTI KRISTITTYJEN SYDÄMET! SYNTYI SOTIA, VAINOJA JA ITSEKÄSTÄ KANSAN ALISTAMISTA ITSE KEKSITTYJEN HARHAOPPIEN ALAISUUTEEN!!!

Kaikki yritykset perustella kolminaisuusoppia Raamatulla ovat olleet lähinnä epätoivoisia väännöksiä, sillä missään kohti ei Raamatussa anneta millään tavoin ymmärtää, että Jumala koostuisi kolmesta osasta! Tämän vuoksi Raamattua jopa jouduttiin VÄÄRENTÄMÄÄN muuttamalla jakeiden sisältöä! Eli ketkähän niitä harhaoppisia tässä ovat? He, jotka uskovat Jumalaan niin kuin Raamattu sanoo, vai he, jotka tekivät aikoinaan SAATANALLISEN KOMPROMISSIN PAKANOIDEN KANSSA JA RUPESIVAT VÄÄRISTELEMÄÄN JUMALAN SANAA?

Teoriani on, että SAATANA loi kolminaisuuden harhaopin, jotta kristittyjen jumalkäsitys sekoittuisi täysin! Kirkon virallinen oppi muutettiin MONIJUMALAISEKSI PAKANASAASTAKSI! Monessa LÄPEENSÄ SAATANALLISESSA uskonnossa, mm. hindulaisuudessa ja egyptin muinaisuskossa on kolminaisuusoppi, jossa kolme Saatanan demonia ovat samaan aikaan yksi Saatanan demoni! Tämä on tietenkin täysin järjenvastainen oppi ja osoitus siitä, että SAATANA saa ihmiset uskomaan aivan mitä tahansa! PALVOMALLA KOLMIYHTEISTÄ JUMALAA ja puhumalla uskontunnustuksessaankin KOLMINAISUUDESTA kristityt eivät palvele ketään muuta kuin ITSE PERKELETTÄ! Vetoan teihin lukijoihin ja RUKOILEN SYVÄSTI, että LOPETTAISITTE SEN HETI!!!

TODISTAKAA VÄITTEENI VÄÄRÄKSI ENNEN KUIN TUOMITSETTE! HERRAN JEESUKSEN MAHTIPONTINEN TUHOVOIMA ON TUKENANI!!!

Takaisin alkuun!