enkelit

PUHTAAT JA EPÄPUHTAAT IHMISRODUT!

Nykyään liikkuu kaikenmoisia harhaoppeja ihmiskansojen ja -rotujen sukuhistoriasta, niin päätin sitten vähän oikaista muutamia yleisimpiä harhakäsityksiä kertomalla siitä, kuinka eri ihmisrodut oman raamatuntutkimukseni mukaan ovat syntyneet!

Jumalan luoman genetiikan pääsääntö on se, että kun MIES yhtyy NAISEEN, niin hänen ensimmäinen poikansa perii PELKÄSTÄÄN SEN, MITÄ MIEHELTÄ TULEE, eli naisen geeneillä ei ole mitään merkitystä! Esikoispoikaa seuraavat jälkeläiset sensijaan saavat osakseen myös naisen perimää, ja ovat siksi saastaisia! Tämä on selitys sille, miksi Jumala on määrännyt, että luomakunnan kruunuus siirtyy aina pelkästään isältä esikoispojalle!

Ainoat TÄYSIN PUHTOISET LUOMAKUNNAN KRUUNUT ovat olleet Aatami ja hänen suora esikoisketjunsa eli Kain, Henok, Irad, Mehujael, Metusael, Lemek ja Jabal! Tämä ketju kuitenkin PÄÄTTYI JOHTUEN SEN VAJOAMISESTA SODOMAN JA GOMORRAN KALTAISEEN SYNNINTEKOON, JOHON AUTTOI AINOASTAAN KAIKKIEN PAITSI OIKEAUSKOISTEN IHMISTEN TUHOAMINEN MAAN PÄÄLTÄ!!!

Nykyinen ihmiskunta periytyy oikeauskoisesta Nooasta, joka oli suorassa polvessa Setin eli Aatamin kolmannen pojan jälkeläinen! Tämän vuoksi kukaan nykyisen ihmiskunnan edustaja ei ole täysin puhtoinen luomakunnan kruunu, vaan kaikissa on jonkin verran Eevalta perittyä saatanallisuutta!

Nooan ensimmäinen poika oli Seem, jonka suorasta jälkeläisketjusta sai alkunsa Jumalan valittu kansa, juutalaiset! Nooan muut pojat olivat Haam ja Jafet, joista saivat alkunsa kaikki saastaisemmat kansakunnat!

PUOLI-IHMISROTUJEN SYNTY!

Haamin esikoispoika oli Kanaan, joka sai JUMALAN KIROUKSEN YLLENSÄ, KUN NÄKI ISÄNSÄ ALASTOMANA!

Kanaanin jälkeläiset levittäytyivät kirouksen jälkeen yli maanpiirin, ja tekivät siellä kaikenlaisia hirvityksiä! He aloittivat epäjumalainpalveluksen, ja Saatana houkutteli sitten heidät sen kautta yhtymään metsän eläimiin, apinoihin!

NEEKERIT syntyivät siitä, kun Saatanan riivaamat kanaanilaiset naiset menivät himontuskissaan apinaurosten raiskattaviksi! Syntyneet äpärälapset karkotettiin sitten kansasta, ja ne siirtyivät keskiseen ja eteläiseen Afrikkaan, jossa ne perustivat erilaisia läpeensä saatanallisia heimoja ja kansakuntia!

RÄTTIPÄÄT JA VINOSILMÄT puolestaan syntyivät siitä, kun kanaanilaiset miehet menivät metsään ja raiskasivat siellä apinanaaraita! Näin syntyneet esikoisäpärät olivat täysin ihmisiä, mutta kaikista muista tuli erilaisia rättipäitä, vinosilmiä sun muita taantuneita puoli-ihmisrotuja! Nämä olennot niinikään perustivat saatanallisia heimoja, ja siirtyivät sitten itäiseen Aasiaan ja edelleen sieltä Australiaan ja Amerikkaan!

Näiden puoli-ihmisrotujen olennainen ero on se, että neekereissä ei ole LAINKAAN AATAMIN VERTA, minkä vuoksi ne eivät pysty lähentymään Jumalaa millään tavoin! Ne pystyy kyllä kastamaan ja saamaan väkinäisesti toistamaan rukouksia, mutta TODELLISTA USKOA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN EI NIILLÄ VOI OLLA, EIKÄ NIITÄ SITEN MYÖSKÄÄN TULLA NÄKEMÄÄN TAIVAAN VALTAKUNNASSA!!!

RODUT NYKYAIKANA

Puhtoisin nykyisistä maan päällä elävistä kansoista ovat juutalaiset, sillä heissä on kaikkein eniten Aatamin verta, kaikkein vähiten Eevan verta ja ei apinaperimää lainkaan! Juutalaiset ovat edelleenkin totinen Jumalan valittu kansa, ja he noudattavat Jumalan sanaa täydellisesti kaikissa teoissaan, ja siten myös pitävät perimänsä puhtoisena!

Puhtoisiin kuuluvat myös valkoiset eurooppalaiset, etenkin pohjoismaalaiset ja saksalaiset! Nykyiset etelä-eurooppalaiset ovat jo siinä määrin sekoittuneet Pohjois-Afrikan rättipäihin, että he ovat siitä saaneet itselleen melkoisen määrän apinaperimää! Tämän apinaperimän saatanallisuus sai aikaan mm. roomalaiskatolisen kirkon synnyn!

Koska suurimmassa osassa maailman kansoja on apinuutta, on se saanut kaikenlaiset Saatanaa palvovat biologit ja muut tutkijat muodostamaan teorian, että ihmiskunta olisi peräisin apinoista! Sanonkin siis heille: TUTKIKAA JOSKUS KETÄ TAHANSA JUUTALAISTA RABBIA, NIIN ETTE TULE LÖYTÄMÄÄN AINUTTAKAAN YHTEISTÄ GEENIÄ SAASTAISTEN APINAIN KANSSA!

SUOMEN KANSA

Suomen kansa syntyi siitä, kun ruotsalaiset miehet ottivat vaimoikseen itäisiä naapureitaan eli Siperian vinosilmämongooleja! Näin myös suomalaisissa on melkoinen määrä apinuutta! Tämän apinuuden vuoksi suomalaiset käyvät yhä edelleenkin perkeleellisessä saunassa ja harjoittavat paljon muutakin perkeleellistä! Tämän vuoksi SUOMEN KANSA TARVITSEE AIVAN ERITYISTÄ EVANKELIOINTIA, JOTA VARTEN NÄMÄKIN SIVUT ON LAADITTU!

Osana suomalaisten evankeliointia esitän mallin, jolla Suomen rodusta saadaan puhtaampi ja Kristukselle kelpaavampi! Ensinnäkin, suomalaisten keskinäinen lisääntymisoikeus on poistettava! Suomalaiset eivät koskaan enää lisääntykö keskenään, vaan ainoastaan puhtoisen ulkomaalaisen kumppanin, kuten ruotsalaisen tai saksalaisen kanssa! VAIN TÄLLÄ TAVOIN VOIMME TEHDÄ SUOMALAISISTA YHDEN PUHTOISEN JUMALALLE KELPAAVAN KANSAKUNNAN, JOTA EI VISKATA TULISEEN JÄRVEEN!!! AAMEN!!!

Takaisin alkuun!